در حال بارگذاری ...
شنبه 4 فروردین 1397

معرفی مدیران گروه رشته های تحصیلی دانشکده فنی شهیدبابایی

مدیران گروه رشته های تحصیلی دانشکده فنی شهید بابایی

1 الکترونیک عمومی مهندس رضا شمس
2 برق صنعتی مهندس حشمت ا..طالشی
3 کامیوتر مهندس محمد هادی اردکانی
4 ساخت وتولید مهندس روح ا..پناهی
5 مکانیک خودرو مهندس نجف بهبودی
6 کارهای عمومی ساختمان  مهندس هوشنگ حبیبی
7 ریخته گری مهندس ابولفضل نعیمی
8 حسابداری  مهندس مهدی خلیلی
9 مهندسی اجرایی عمران مهندس هوشنگ حبیبی

نظرات کاربران